Fartholderens opgave.

At holde fart. Den gennemsnits-fart som den enkelte gruppe har overholdes, således den enkelte løber med baggrund i kendskab til egen formåen kan gennemføre dels den annoncerede distrance og dels den tid, som gruppen har som gennemsnitstid.

At vise vej og anvise løberne hvor der må løbes. Dette er specielt vigtigt når nye ruter tages i brug og når nye medlemmer er med på turen for første gang. Vi ønsker i LMK Asnæs at være på god fod med byens borgere. F.eks. vil det ikke være i orden at krydse hjørner af på andres ejendom eller løbe gennem haver. Vi løber der hvor vi må løbe! Ligeledes skal fartholderen være eksponent for overholdelse af færdselsreglerne.

Socialt. Fartholderen skal tage hånd om og sikre at alle kommer med hjem med mindre, der er kommunikeret undervejs om, at en løber ønsker at falde tilbage til efterfølgende fartgruppe eller korte ruten af. Det skal være en god oplevelse, at begive sig på træning sammen og komme hjem sammen. Specielt nye medlemmer skal ikke efterlades "ude på ruten" med 5 km "hjem"!

Anvisninger. Fartholdere må gerne give anvisninger om træning og det rigtige valg af fartgruppe. F.eks. Hvis du ser, at en løber vil få en bedre oplevelse ved at vælge en anden gruppe og således komme "hel" igennem turen. Når du er fartholder i LMK Asnæs, har du erfaring med løb og udstyr i tilstrækkelig grad til, at du kan rådgive nye medlemmer efter behov. Denne viden og erfaring må godt komme til udtryk, når der er brug for den. Har du ønsker om, at dygtiggøre dig yderligere (at blive klogere) er dette en mulighed. Du kan søge om trænerkursus i LMK Asnæs (bestyrelsen).

Anvisninger til alle løbere

Overhold fartholderens anvisninger. Du skal holde dig bag fartholderen.

Fartholderen giver anvisninger om hvornår en vej krydses eller om der skal standses. Du kan gentage anvisningen og hermed sikre, at den sendes videre ned gennem feltet. Du skal ikke selv tage intiativ, da dette vil skabe tvivl i gruppen. Lyt til fartholderen!

Vis hensyn til andre trafikanter. Specielt på fortove kan det være vanskeligt. At passere gående når der kommer en gruppe løbere. Træk derfor ud til samme side som fartholderen. Det er god stil!

Lad os få en god træning / et godt løb!

LMK Asnæs